Política de Privadesa

Avís Legal i Condicions Generals d’Ús

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades de l’administrador d’aquest portal:

Nom: Fundació per la Indústria. Sabadell 1559
Domini: fundacioperlaindustria.es
Domicili: carrer Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona)
CIF: G62441423
Correu electrònic de contacte: info@fundacioperlaindustria.es

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Fundació per la Indústria atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
Per tant, li preguem que llegeixi atentament aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús quan pretengui utilitzar aquest portal. Si no accepta aquestes condicions, preguem s’abstingui d’utilitzar aquest portal.

Ús del Portal

Fundació per la Indústria proporciona l’accés a informacions, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Fundació per la Indústria als que l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i exonera expressament al Fundació per la Indústria de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés al mateix. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

S’informa a l’USUARI que les dades recollides a través dels formularis del web Fundació per la Indústria, són necessàries per atendre la seva sol·licitud, expressada de forma voluntària. La negativa a facilitar les dades que se sol·liciten pot suposar la no satisfacció i/o el no accés al servei demandat.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Fundació per la Indústria ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fundació per la Indústria dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Fundació per la Indústria es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fundació per la Indústria no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades i Política de Privacitat

S’informa a l’usuari que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers propietat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.

 • La finalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol.licitats per l’usuari (Informació i contacte, Registre a activitats, Comentaris,).
 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’usuari i Fundació per la Indústria, mentre l’interessat no en sol·liciti la seva supressió i si és el cas, durant els terminis legals d’aplicació.
 • La legitimació en el tractament de les dades és el consentiment de l’usuari per tal que el Fundació per la Indústria pugui oferir-li el servei o serveis sol·licitats pel propi usuari.
 • Els drets que assisteixen a l’USUARI o INTERESSAT són: L’usuari té dret a obtenir informació sobre si Fundació per la Indústria  estem tractant dades personalss que el concerneixen o no.
  L’Interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió.
  També es pot sol·Licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació.
  Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.
  En virtut del dreta a la portabilitat, els interessants tenen dreta a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.
 • L’Interessat pot exercir els seus drets:
  Mitjançant un escrit adreçat a Fundació per la Indústria.Sabadell 1559, C/ Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell (Barcelona):
  Mijançant un correu electrònic a info@fundacioperlaindustria.es
 • Reclamacions
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adeqüada, teniu dreta a presentar una reclamació davant de l’Agència Española de Protección de datos: agpd.es

 

Fundació per la Indústria informa que té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot de conformitat al previst a la normativa vigent.

Així mateix, Fundació per la Indústria informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@fundacioperlaindustria.es

Propietat intel·lectual i industrial

Fundació per la Indústrial per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de Fundació per la Indústria.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa l’article 17 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació per la Indústria

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació per la Indústria.

L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Fundació per la Indústria.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Fundació per la Indústria no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Fundació per la Indústria es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en el portal administrat per Fundació per la Indústria es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Fundació per la Indústria no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fundació per la Indústria assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Fundació per la Indústria es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Fundació per la Indústria perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Fundació per la Indústria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Fundació per la Indústria i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

La Fundació per la Indústria, amb número Fiscal: G62441423, està inscrita al registre de fundacions de Catalunya amb el numero:1503