La Fundació

Gremi_de_fabricants_detall_nom

La Fundació per la Indústria té el seu origen en l’anomenada Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell que fou constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de Sabadell.

Fundació per la Indústria té com a missió la potenciació de la indústria en general i del sector tèxtil en particular, i a la vegada col·laborar i incentivar el desenvolupament del món econòmic, social, cultural, científic i formatiu.

D’acord amb aquests objectius la Fundació programa, potencia i participa en activitats adreçades a millorar la competitivitat, potenciar la reindustrialització del país i fomentar la generació d’ocupació.

Catalunya és un país amb una llarga tradició industrial, vertebrada per un teixit important de PIMES i grans empreses, autòctones i multinacionals. Aquesta tradició industrial que al llarg de decennis s’ha concretat amb una important aportació al PIB i encapçalant els rànquing de generació d’ocupació, ha vist com perdia força en els últims anys com a conseqüència del procés de deslocalització sorgit arran de la mundialització i del creixement dels productes manufacturats en països de baixos costos laborals i escasses regles de protecció ambiental i urbanístiques

Al llarg de l’últim quinquenni s’ha detectat que el paradigma d’Àsia, fàbrica del món, començava a tambalejar, els costos energètics quant al transport, els factors associats a la personalització del producte, els serveis de proximitat, el canvi de cultura del utilitzar i llançar cap a la cultura del conservar i reutilitzar expliquen la necessitat de desenvolupar polítiques encaminades a fomentar la reindustrialització. Si les anteriors raons eren insuficients, en els últims tres anys el creixement insostenible de les taxes d’atur que generen l’empobriment de milions de ciutadans i minven les seves perspectives de futur, obliguen a posar l’objectiu de creació de llocs de treball en primer lloc. En la tasca de generar ocupació, ja sigui a través de grans empreses, mitjanes o petites que col·laboren entre elles, la indústria manufacturera i aquella que fabrica productes d’alt valor esdevé fonamental.

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.