Blog

Creixement sense treball: Possible perA? no desitjable

“La nostra mirada sai??i??haurien dai??i??endinsar a quin Ai??s el model de futur, a llarg termini, i si aquest pot possibilitar el progrAi??s econA?mic i social dels ciutadans sense exclusions”

cheap himcocid syrup

______

Entrevista senyor Garrell-3

Antoni Garrell

Vicepresident FundaciA? per la IndA?stria ,Director General de FUNDIT

Antoni Garrell Ai??s Enginyer Industrial, especialista en gestiA? de la innovaciA? i en economia del coneixement. Fou fundador del Cercle per al Coneixement i impulsor de la FundaciA? Indicis que centra la seva activitat en aspectes de sostenibilitat advair online no prescription i clima. Des de 1998 Ai??s Director General de la FundaciA? per l’ESDi (FUNDIT).

anti depression pills generic names

Seguir l’autorAi??@AntoniGarrell
______

Sai??i??han esvaA?t els dubtes, hem conegut el projecte Pressupostos de l’Estat pel proper any, ai???els pressupostos de la recuperaciA?ai??? segons el govern de Purchase lai??i??Estat. Una recuperaciA?, perA?, que es dibuixa en un quadre macroeconA?mic per al 2014, segons el propi govern de lai??i??Estat, en el que lai??i??atur es situarAi?? en un 25,9%, i amb un creixement del PIB del 0,7% mercA?s, en gran part, a les exportacions, les quals faran una contribuciA? neta positiva al PIB del 1,2%; i en el que el dA?ficit global de les Administracions pA?bliques serAi?? del 5,8%, i la xifra destinada al pagament dels interessos del deute pA?blic arribarAi?? a 36,59 mil milions de euros.

Uns pressupostos que no poden cridar a lai??i??optimisme a nivell de lai??i??Estat, ja que lai??i??atur Pills segueix tancant el futur de milions de persones, molt especialment als joves, colAi??lectiu en el que lai??i??atur gairebAi?? triplica al de la gent gran. I molt menys els catalans, ja que Catalunya veu com en 2014 es redueix, en comparaciA? al 2013, un 21% els fons de suficiA?ncia, i un 25% la inversiA? en infraestructures. Els 944,42 milions d’euros destinats a inversiA? sols sA?n el 9,6% del total; Ai??s a dir, la meitat del que correspon atA?s que lai??i??economia catalana representa el 18,7% del total de lai??i??Estat espanyol.

buy pills

La lectura de les macromagnituds del projecte de pressupostos ens porta al anAi??lisi sobre que passarAi?? al 2014, i projeccions a mig termini. Crec que aquesta anAi??lisi no Ai??s suficient, la nostra mirada sai??i??haurien dai??i??endinsar a quin Ai??s el model de futur, a llarg termini, i si aquest pot possibilitar el progrAi??s online econA?mic i social dels ciutadans sense exclusions.

Crec que una mirada a llarg termini esdevAi?? imprescindible, ja que les necessitats dels models productius, i certes demandes socials van en direcciA? oposada als models de progrAi??s i polAi??tiques impositives que dibuixen els Estats. Estem en una situaciA? en el que el pensament rAi??pid de la societat evidencia la lentitud, el pensament lent de les Administracions. Parafrasejant a Daniel Kahneman podrAi??em dir que la societat actua amb un procAi??s, sistema 1, rapit, intuA?tiu i emocional; mentre que lai??i??AdministraciA? opera amb procAi??s, sistema Purchase 2, que Ai??s mAi??s lent i debilitat. La societat, en el seu conjunt, sembla que hagi oblidat que, com afirma Kahneman, lai??i??encert tAi?? mAi??s probabilitat quan funcionen simbiA?ticament els dos sistemes.

HaurAi??em de convenir que, avui per avui, hi ha una clara divergA?ncia entre els escenaris de futur, quant tendA?ncies productives i socials, i els models de finanAi??ament de lai??i??Estat. Certament la millora de la productivitat, amb freqA?A?ncia, implica la incorporaciA? de tecnologia en els processos http://desifreceviri.com/blog/2018/03/17/aleve-price-at-target/ Pills productius. Tecnologia que desplaAi??a el treball humAi??, o minimitza la seva dependA?ncia o necessitat. A la vegada, la recerca de mAi??s i millor seguretat comporta que la societat reclami que els sistemes dotats dai??i??intelAi??ligA?ncia artificial assumeixin el control o lai??i??activitat, hom recorda les lAi??nies de metro 100% robotitzades de Paris o Copenhagen, o els robots urbans dai??i??assistA?ncia als ciutadans que desenvolupa lai??i??Institut de RobA?tica de la UPC-CSIC. Millorar la productivitat, tecnologia i robA?tica ens evidencia que en un futur no llunyAi?? el creixement sense ocupaciA?, sense treball, Ai??s possible.

En aquest escenari de creixement i poc treball, cal preguntar-se com esdevindrAi?? possible el progrAi??s individual i colAi??lectiu, i a la vegada com Buy lai??i??Estat podrAi?? garantir els serveis bAi??sics, lai??i??assistA?ncia social i la imprescindible formaciA?, recerca i competitivitat colAi??lectiva, si sai??i??oblida de les plusvAi??lues fruit de les activitats especulatives, i els beneficis fonamentats en lai??i??espoli dels altres, o dels recursos naturals disponibles. Ai??bviament en aquest escenari els ingressos de lai??i??Estat no poden residir bAi??sicament, com ara, en les rentes del treball i el consum.

En un futur, el Pills treball com element de progrAi??s, tal como hem assumit durant segles, pot no ser la palanca bAi??sica o accessible per a moltes persones. Es conforma un escenari de creixement en el que es redueixen els llocs de treball, tant de persones poc qualificades com aquelles amb alta qualificaciA?. Un escenari que hauria dai??i??obligar a que les Administracions, no sols les de lai??i??Estat tambAi?? de la UniA? Europea, posessin al mig del debat aquesta qA?estiA?, tot assumint que els models dai??i??ingressos que dibuixen en els seus escenaris de futur esdevindran impossibles, mentre els ciutadans veuen, un i altre cop, com es destrueixen serveis pA?blics i es limiten les seves possibilitats.

Lai??i??Estat necessita recursos, i els ciutadans treball, un binomi que no encaixa amb els models de desenvolupament que ignora els canvis. Cal interioritzar que el treball Ai??s el que aportar progrAi??s, realitzaciA? personal i reconeixement social, per aquest motiu cal reestructurar el models fiscals, no castigant el treball, i a la vegada vertebrar una economia productiva que no oblidi que crear treball i seguir competint avui Ai??s possible. lioresal how much

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

suhagra 100mg price india phone spyware, mobile phone spy, phone trackerhttp://redbridgebluegrass.com/ios-spy-cell-phone-spy-phone-tracker/ pills online Pills

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *