General

Resultats de l’Enquesta de Població Activa

Publicació de Observatori d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 1er trimestre 2013

 

Resultats de l’EPA a nivell sectorial

En el primer trimestre de 2013 la població ocupada a Catalunya ha disminuït de 35.700 persones (-1,3% en termes relatius), segons les estimacions de l’Enquesta de població activa. El descens de l’ocupació ha comportat un augment de l’atur de 17.200 persones (+1,9%) que no ha estat més elevat perquè 18.700 persones han sortit del mercat de treball (descens de la població activa del 0,5%).

D’aquesta manera, la xifra d’ocupats a Catalunya el primer trimestre de l’any se situa en 2.775.700 persones i la d’aturats, en 902.300 persones, és a dir, la població activa, la suma d’ocupats i aturats, és de 3.677.900 persones.

La població ocupada actual és un 5,6% inferior a la d’un any abans (164.200 ocupats menys que el primer trimestre de 2012) i l’aturada, un 7,8% superior (65.400 aturats més). La diferència (pràcticament 100.000 persones), correspon a persones que en aquests dotze mesos han abandonat el mercat laboral català (davallada de la població activa del 2,6%).

 

Descarregar publicació