General

Guia de publicacions patronals

Relació de publicacions periòdiques i monogràfiques amb la informació econòmica que són d’específic interès per la empresa catalana.

 

CEOE PUBLICACIONS

Publicacions editades per CEOE en format  imprés i/o electrònic. Disposa de monografies i de publicacions periòdiques.
Consultar

EL EMPRESARIO (revista de cepyme en paper)

EL EMPRESARIO és una publicació dirigida especialment al col·lectiu de la Petita i Mitja Empresa, amb periodicitat mensual i format de revista, els continguts de la qual sobre informació econòmica i empresarial són d’específic interès per a la pime i l’Autònom.
Consultar


FOMENT DEL TREBALL. PUBLICACIONS

Consultar


PIMEC. PUBLICACIONS

Consultar

 

CECOT. ESTUDIS I INFORMES

Consultar